KlaraUrban
Jak prožít život více v lehkosti a radosti? To je téma, které mě zajímá a kterému se aktuálně nejvíce věnuji. Otevírám se novým možnostem, pozoruji, objevuji a každý den se učím něčemu novému.