Jak na ...

Jak napsat čestné prohlášení doma + vzor

Kdy se používá a jakou má podobu čestné prohlášení? Jak je napsat, aby bylo platné? V jakém zákoně kotví? Prohlášení můžete mít doma do pěti minut, stačí propiska a papír!

Co je čestné prohlášení?

Jde o listinu, kterou lidé osvědčují (nikoli prokazují) nějakou skutečnost, typicky třeba na úřadech. Když byl v naší zemi lockdown a platil zákaz opouštět okres, používali jsme prohlášení při kontaktu s kontrolami – například při cestě k vzdálenému lékaři.

Čestné prohlášení definuje občanský zákoník. Obrázek z Wikipedie ukazuje přesný paragraf a je názorným návodem, jak napsat čestné prohlášení.

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení. Zdroj: Wikipedie

Nemyslete si, že si tam můžete napsat, co se vám zlíbí. Data musíte uvádět pravdivá, jinak vám hrozí postih. Pokuta je pak dost tučná.

Jak má prohlášení vypadat, si zapamatujte. Budete je možná někdy náhle potřebovat a nemusíte se pak zdržovat dlouhým studováním a vyhledáváním, jak to „načmárat“.

Čestné prohlášení – vzor

Jak napsat prohlášení? Není to vůbec těžké. Na internetu existují již předtištěné vzory, které stačí jen doplnit o vaše informace, vytisknout a podepsat. Ale vystačíte si stejně dobře i s obyčejnou propiskou, takže je to opravdu hračka. Někdy ani není nutné přikládat autogram – když prohlášení posíláte datovou schránkou.

Co musí obsahovat čestné prohlášení?

 • název Čestné prohlášení
 • jméno + příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • trvalé bydliště
 • místo sepsání
 • dnešní datum
 • podpis
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení

Jak napsat prohlášení krok za krokem

Celý tento kratičký text píšeme v první osobě jednotného čísla (v ich–formě), tedy: „Já, Petra Sýkorová, narozena (…), RČ, bytem (…), tímto čestně prohlašuji, že (předmět prohlášení). V Praze dne 28. 2. 2022, podpis“.

Lze využít klávesnici, ale i propisku a prohlášení sepsat ručně. Můžete připojit také:

„Prohlašuji, že jsem si vědom/a právních následků nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti údajů uvedených v tomto prohlášení, tj. případně odpovědnosti trestněprávní, a to zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“ A až za to se připíše místo, datum a čas. Ale tento doslov o pravdivosti není nutností.

Pokud tam chcete uvést více položek, o kterých čestně něco vypovídáte, například jste-li jednatel společnosti, pak se podívejte na tento vzor prohlášení jednatele.

Jak vidíte, napsat prohlášení je snadné. Tak se toho nebojte.

Další články:

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
2
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0
Petra Sýkorová
Jsem redaktorkou skautského časopisu Roverský kmen. Ve volném čase píši básně, povídky a knihu. Také ráda čtu a chodím do přírody. Vystudovala jsem maturitní obor podnikání.

  Chci k tomu něco říci

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *