Téma Smysly

Naše tělo má pět známých smyslů, kterými vnímá svět kolem sebe. Jako šestý smysl je často považována intuice, kterou někteří jedinci disponují.