Jak na ...Návod

Výpověď dohodou – v jakém případě a na co nezapomenout?

V současnosti se na nás ze všech stran valí zaručené návody na životní štěstí. Ať je daný recept jakýkoli, v jednom se většina shoduje – mít práci, která vás naplňuje a opravdu baví je velkým a důležitým předpokladem k dosažení skutečné životní pohody. V případě, že i vy trávíte dny prací, která vás již neuspokojuje, je na čase pouvažovat, zda nezkusit své štěstí jinde.

Výpověď nebo dohoda?

Rozeslali jste několik životopisů, prošli výběrovým řízením a byli jste přijati? Skvěle, gratulujeme! Může se stát, že bude váš nový zaměstnavatel potřebovat, abyste nastoupili co nejdříve. Jak tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech? Zákoník práce umožňuje v těchto případech výpověď dohodou.

Ovšem nejde o výpověď v pravém slova smyslu, a to z toho důvodu, že ji nelze jednoduše „podat“. Ve své podstatě se totiž jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru, tudíž by se na ní obě strany, tj. zaměstnanec a současný zaměstnavatel, měly společně domluvit. Tak jako u klasické výpovědi i u dohody o ukončení pracovního poměru samozřejmě platí jistá pravidla, na která je dobré pamatovat.

Vše písemně!

Na ústní dohody a plácnutí rukou zapomeňte i v případě, že oznámení vašeho odchodu proběhlo zcela bez problémů a přátelsky. Vše je potřeba řádně sepsat a vytisknout ve dvou kopiích. Dohoda by měla obsahovat vše, na čem jste se svým zaměstnavatelem vzájemně dohodli – hlavně tedy datum ukončení pracovního poměru. V případě, že je dohoda o ukončení poměru navržena zaměstnavatelem, měla by ideálně obsahovat navíc výši vašeho odstupného a také důvod výpovědi (např. snižování stavu). Právě uvedení důvodu výpovědi, se vám může později hodit při jednání o případné podpoře v nezaměstnanosti. K výpovědi dohodou se můžete uchýlit i v případě zdravotních potíží, které vám již nedovolují danou pozici vykonávat.

Když dohoda padne

Jak to tak u dohod bývá, může se stát, že jedna ze stran odmítne. Pokud váš zaměstnavatel na váš návrh dohody nepřistoupí, nezbude vám jiná možnost než podání klasické výpovědi se zákonem danou výpovědní lhůtou dvou měsíců.

Stále tápete a nejste si jistí, jak takovou výpověď dohodou sepsat? Níže jsme pro vás připravili vzor dohody o ukončení pracovního poměru.

VZOR: Dohoda o dokončení pracovního poměru

Zaměstnavatel:
Název zaměstnavatele:
Sídlo:
IČO:
Zastoupen:

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnanec:
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum narození:
Číslo OP:

dále jen „zaměstnanec“

uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne . . . . . . . . . . . . pracuje zaměstnanec pro zaměstnavatele na pozici . . . . . . . . . . . .

Obě smluvní strany se dohodly na skončení tohoto pracovního poměru ke dni . . . . . . . . . . . .

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
1
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *