Podnikání

Jak poznáte, že je čas na IT audit?

Je doba masivní digitalizace a migrace do cloudu. Společnosti investují nemalé částky do ICT technologií, aby obstály ve stále ostřejší konkurenci a zabezpečily své systémy proti kybernetickým útočníkům. Pracuje ale vaše IT řešení skutečně optimálně? Nemá vaše kybernetická bezpečnost kritická místa? Nejlépe to zjistíte ICT auditem.

Dnes je více než jindy stále důležitější, aby vaše IT infrastruktura pracovala bez jediného zaskřípění a bez bezpečnostních incidentů. V rámci masivní digitalizace je stále více podnikových procesů do určité míry spjatých s IT a jakýkoliv výpadek, nebo dokonce narušení bezpečnosti, může mít dopady nejen na firemní workflow a produktivitu vašeho podnikání, ale i na důvěru vašich zákazníků

V rámci zásady předběžné obezřetnosti a předcházení funkčním i bezpečnostním incidentům je v zásadě nezbytné, abyste pravidelně prováděli IT audity. O co se jedná? IT audit je proces, při kterém hodnotíte a zkoumáte IT infrastrukturu, provoz, zásady a bezpečnostní politiky vaší společnosti. Proces pokrývá širokou škálu softwarových aplikací, bezpečnostních systémů, operačních systémů a dalšího. Audit je nezbytný k zajištění, aby vaše IT řešení nebylo zranitelné vůči systémovým chybám a jakýmkoli vnitřním i vnějším útokům.

ICT audit a jeho formy

Mezi hlavní cíle IT auditů patří vyhodnocení stavu dostupnosti vašich firemních systémů, bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných informací a vyhodnocení, zda je vaše IT řešení aktuální, spolehlivé a bezpečné. Můžete provést tzv. komplexní IT audit, což je velmi náročný a komplikovaný proces, proto se obvykle kontrolují pouze dílčí části vašeho ICT řešení:

  • Aplikační audit – zaměřuje se na ověření aktuálnosti, spolehlivosti a bezpečnosti vašich systémů a aplikací, a to na všech systémových úrovních. 
  • Informační audit – ověřuje, zda firemní procesy a informační flow funguje správně a spolehlivě, a to za běžného provozu, i během incidentních událostí.
  • Audit podnikové infrastruktury – zjišťuje, zda je vaše IT řešení bezpečné, v pořádku a efektivní z hlediska firemních procesů.
  • Síťový audit – kontroluje veškerou digitální komunikaci.

Průběh IT auditu

Průběh auditu se může lišit podle konkrétních auditorů, typicky se ale skládá z těchto 4 fází:

  1. Nastavení a plánování – provádí se předběžné základní posouzení a shromažďování potřebných informací a podkladů. Zejména by se mělo definovat provozní prostředí, struktura společnosti a použitý software a hardware. 
  2. Definování rozsahu a cíle – cíl auditu se odvíjí od jeho typu (viz výše). Jeho rozsah by však měl zahrnovat hodnocení, dobu trvání, místa a oblasti, které má audit pokrýt.
  3. Průběh a sběr dat – audit by měl optimálně probíhat tak, aby nenarušil běžné fungování společnosti a firemní procesy. Auditor by měl sbírat pouze relevantní data, která podpoří nálezy uvedené v závěrečné zprávě.
  4. Analýza a reporting – auditor zpracuje podrobnou analýzu a závěrečnou zprávu, kde odprezentuje nalezená zjištění a současně navrhne doporučení a kroky k efektivní nápravě chyb a nedostatků. 

Kdy je tedy ten pravý čas pro vedení IT auditu? Pokud jste žádný podobný audit dosud neprováděli, je to právě nyní! Ideálně byste měli IT audit provádět pravidelně, abyste mohli srovnávat závěrečné zprávy z předchozích auditů – jednoduše tak odhalíte, zda došlo k efektivní nápravě zjištěných nesrovnalostí.

Vzhledem k rostoucí komplexnosti ICT systémů, jejich potenciálním zranitelnostem a vzrůstajícímu riziku i četnosti kybernetických útoků je IT audit nezbytným nástrojem pro každé podnikání. Ideální auditor má nejen dlouhou praxi a vynikající reference, ale nabídne i bezplatnou vstupní konzultaci.

Přečtěte si i o cenných papírech nebo o podnikání při studiu.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0
Patrik
Zajímají mě všechna zákoutí digitálního marketingu, investice i osobní rozvoj. Spolupracuji v rámci konzultací na vybraných větších online projektech a také mám několik vlastních jako zijuspesne.cz nebo zakeri.cz.

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *