Jak na ...NávodPodnikání

Založení s.r.o. – Krok za krokem

Důvodů k založení s.r.o. můžeme najít hned několik. Jste živnostník, který se chystá růst a forma OSVČ vám již nestačí? Nebo s Podnikáním teprve začínáte? V každém případě budete potřebovat znát postup založení s.r.o.. Nejde o extra složitý postup ale je dobré si jednotlivé kroky předem ujasnit. To vám pomůže si vše rozplánovat a včas zajistit.

Co je vlastně s.r.o.?

Než se podíváme na samotný proces založení, měli bychom si říct, co přesně tato zkratka znamená. Jedná se o společnost s ručením omezeným. Ta představuje právnickou osobu, se kterou je společník (nebo více osob) vlastnicky propojen.

Právní forma s.r.o. má ale jednu velkou výhodu – poskytuje do určité míry omezení některých rizik, která se můžou při jiných podobách podnikatelských činností vyskytnout. Možná i díky tomu je tak oblíbená.

Pro zajímavost: V České republice je to nejvíce využívaná forma podnikání.

Založení s.r.o.

Založení s.r.o. – Společenská smlouva

Zakladatelským dokumentem je v případě více zakladatelů Společenská smlouva. V případě jednoho člověka se jedná o Zakladatelskou listinu. Obojí musíte sjednat vždy písemně. Dokument vchází v platnost notářským zápisem a podpisem všech společníků. V případě, že zakládáte s.r.o., musíte uvést sídlo, firmu, informace o společnících a jejich podílech, popřípadě i předmět podnikání, výši základního kapitálu a správce vkladu. Smlouvu může sepsat i advokát či zmocněnec, vždy ale s využitím plné moci.

Složení základního kapitálu firmy

Společníci se podílí na složení základního kapitálu. Doporučuje se vložit dostatek finančních prostředků na pokrytí počátečních nákladů. A to se ve více lidech určitě řeší lépe, než když je na to člověk sám. Zakladatelé většinou umisťují všechny jejich vklady na nově vytvořený bankovní účet. Nejmenší částka, kterou můžeme považovat za základní kapitál, je jedna koruna. V okamžiku vzniku s.r.o. jsou vklady považovány za majetek společnosti.

Získání živnostenského oprávnění

Spolu s návrhem na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku, musíte doložit také odpovídající oprávnění k podnikání ve formě živnostenského listu, koncese a dalších. Ty samozřejmě musíte vyřídit ještě před podáním žádosti. K založení živnosti potřebujete vyplněný registrační formulář. Dále musíte získat souhlas s umístěním podniku, pokud bude vaše sídlo v pronajatých prostorech.

V případě koncese, řemesla či vázané živnosti (tj. živnost vyžadující například ukončené odborné vzdělání, rekvalifikaci nebo praxi v oboru po určitý čas) potřebujete i úřadem ověřené prohlášení odpovědného zástupce, a k tomu ještě doložení dosaženého vzdělání a odborné způsobilosti. Nachystejte si i tisíc korun jako správní poplatek, který budete muset zaplatit u všech forem podnikání.

Pak už jen navštívit Živnostenský úřad a zažádat o registraci živnostenského oprávnění.

Založení s.r.o.

Založení s.r.o. – Zápis do Obchodního rejstříku

Aby byla vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku, musíte nejprve podat návrh na zápis u rejstříkového soudu. Návrh musí být úředně ověřený a podepsaný všemi jednateli.

Zápisem do obchodního rejstříku poté vzniká s.r.o., s čímž je spojena i povinnost vedení účetnictví.

Před zápisem firma ještě nemá právní osobnost a nesmí tak vykonávat některé právní činnosti. Může však svým jménem například podepsat nájemní smlouvu nebo založit firemní bankovní účet.

Jednou z počátečních povinností nově vzniklé firmy je zaregistrování na místně příslušném finančním úřadu k dani z příjmu fyzických osob.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *