Jak na ...Podnikání

Účinné metody a techniky asertivního chování

Nedaří se vám nikdy prosadit svůj vlastní názor? Přemýšlíte nad tím, jak najít odvahu říct ne? Možná tím správným řešením je asertivita. Přílišná asertivita může i škodit, ale zdravá míra asertivity vás určitě učiní úspěšnějšími a do velké míry i šťastnějšími lidmi. Přečtěte si náš článek nabízející ověřené techniky a metody asertivního chování!

Co se skrývá pod pojmem asertivní chování?

Asertivní chování neboli asertivita je charakterizováno jako jedna z technik komunikace, kdy zvládneme sebejistě prosadit svůj názor nebo zájem. Během tohoto sebejistého jednání však nedochází k agresivitě ani povyšování se. Své požadavky formulujeme přesně a zřetelně. P

Názory druhých lidí však plně tolerujeme a v některých případech jsme schopni přistoupit i na kompromis. Druhou osobu tedy vnímáme jako sobě rovnou. Tento druh komunikace, který je naučitelný, vznikl z potřeby bránit se manipulaci. Člověk, který ovládá asertivní chování, si prosadí své zájmy v nejlepším slova smyslu. Jeho protějšek by měl mít totiž také dobrý pocit a plnit například dojednané závazky.

Jak se projevuje asertivita v komunikaci?

Nejdůležitější je jednat na rovinu. V průběhu rozhovoru, kdy chceme asertivitu využít, je nutné zahodit všechny pocity viny a ostychy. Není vhodné se ponižovat ani povyšovat. Člověk by měl říct, co si přesně myslí a jak situaci vnímá. Do toho druhu komunikace rozhodně nepatří agresivita, ani nadávky. Svého oponenta musíme vždy nechat domluvit. Důležité je vždy dát přednost kompromisu před osobním vítězstvím, pokud by se jednalo o nejlepší řešení situace. Také se nesmíme bát přiznat svou chybu nebo omyl. Navrhnutí konstruktivního řešení, které bude nejlepším možným, je důležité.

Vždy mějte vytyčený cíl i kroky a argumentační linie, kudy cíle dosáhnete.

Techniky asertivity

Kromě klidného hlasu, plynulého tempa řeči a dobrého očního kontaktu, existuje také mnoho technik, které pomáhají zapojit asertivní chování do komunikace.

 • Přeskakující gramofonová deska – První technika je založena na neustálém předkládání požadavku, dokud není splněn. Opakujeme danou věc stále dokola, jako pokažená gramofonová deska. Svůj cíl tak můžeme prosadit bez manipulace. Tento postup je jeden z nejpoužívanějších. Není ale vhodný ve všech situacích a prostředích. Nehodí se například ho využít v partnerském vztahu. Naopak by mohl mít úspěch v jednorázových záležitostech, jako je třeba reklamace.
 • Otevřené dveře – Tento postup nám pomáhá v klidu reagovat na kritiku od druhé osoby. Podstatou je si přiznat, že na každé kritice může být část pravdy. Uznáním, že na některých argumentech by mohlo něco být, vytvoříme prostor pro další jednání a je možné, že kritik své argumenty postupně vyčerpá. Nesmíme ale zapomínat na svou důstojnost a vždy se ohradit proti argumentům, které jsou ponižující.
 • Negativní dotazování – Jedná se o další variantu reakce na kritiku. V tomto případě nám jde o to, aby oponent své argumenty více konkretizoval. Příkladem by nám mohla být situace, kdy někdo řekne, že jste něco udělali špatně. V tom případě je dobré se zeptat, jak by to udělal on. Důležité je také neopomenout na to, že nám vždy pomůže, se ze svých chyb poučit.
 • Selektivní kompromis – Metoda, kterou je dobré využít v případě, kdy jednání dál nevede a je nemožné, aby jedna ze stran vyhrála. Každý tedy musí slevit ze svých požadavků, aby se našla přijatelná volba nebo řešení komplikovaného problému. Tento způsob je ideální, jak najít cestu ven z příliš zapletené situace.

Jak se naučit využívat asertivní chování?

Důležité je začínat pozvolna. Nejdříve bychom měli trénovat v méně vypjatých situacích. Také se neobejdeme bez toho, abychom si pevně nastavili své osobní hranice. Musíme si též uvědomit, že umět říci ne, není ani trochu sobecké. Klíčové je dobře vyjádřit své pocity, názory a potřeby. Mluvit především za sebe je také velmi podstatné. Velkou roli hraje i uvědomění si příčin problémů, a proč vlastně názor zastáváme. Pojďme se podívat na jeden z možných postupů:

 1. Sebeuvědomění: Začněte tím, že si uděláte čas na sebe a zamyslíte se nad svými potřebami, hodnotami a cíli. Zkuste pochopit, co je pro vás důležité a jaké jsou vaše hranice. Proč jste se vůbec dostali na tento článek a myslíte si, že jste nedostatečně asertivní.
 2. Sebeakceptace: Přijměte sebe sama takového, jaký jste, se všemi svými silnými stránkami i nedostatky. Asertivní chování je založeno na důvěře ve vlastní hodnotu a právo vyjadřovat svůj názor. Musíte také věřit, že se dokážete zlepšit.
 3. Seznámení se s asertivní komunikací: Přečtěte si knihy, články nebo se zúčastněte seminářů, které se zaměřují na asertivitu a efektivní komunikaci. Naučte se základní principy asertivního vyjadřování a naslouchejte příkladům z reálného života. Nejlepší knihy naleznete na konci článku
 4. Rozvíjení dovedností: Cvičte své dovednosti v asertivní komunikaci. Zkoušejte vyjádřit své názory a přání jasně a upřímně, aniž byste ubližovali ostatním. Procvičujte schopnost aktivně poslouchat a porozumět druhým lidem. Vyhodnocujte si vždy, jak se vám to daří a čeho byste chtěli dosáhnout.
 5. Zvládání emocí: Naučte se rozpoznat a zvládat své emoce. V asertivním chování je důležité vyjádřit své pocity a potřeby, aniž byste se nekontrolovatelně rozčílili nebo se stáhli.
 6. Hranice: Stanovte si zdravé hranice a buďte schopni je vyjádřit ostatním lidem. Naučte se říkat „ne“ bez pocitu viny a zbytečných omluv. Nastavte si, co opravdu nechcete ve svém životě. Následně tomu čelte a řekněte ne. Budete výrazně šťastnější.
 7. Výcvik role-play: Vyzkoušejte si simulované situace s přáteli, rodinou nebo kolegy, abyste získali jistotu a sebedůvěru při používání asertivních dovedností v reálném světě.
 8. Sebekontrola: Naučte se ovládat impulsivní reakce a udržovat klid v obtížných situacích. Dejte si čas na zamyšlení předtím, než odpovíte nebo jednáte.

V dnešní době existuje mnoho kurzů, kde je možné si metody asertivního chování osvojit. Velké množství návodů a rad je také volně dostupné na internetu v online podobě. Každopádně, jako u každé nově osvojované činnosti, je nejdůležitější cvik a trpělivost. Asertivní chování využijete v práci jako manager i na pracovním pohovor, kde toto chování jistě HR ocení.

Knihy o asertivitě

 1. „Asertivita pro samouky“ – autorka Petra Drahoňovská Tato kniha nabízí praktický a srozumitelný přístup k asertivnímu chování. Obsahuje mnoho příkladů, cvičení a strategií, které vám pomohou stát se sebevědomými a efektivními v komunikaci s ostatními.
 2. „Asertivita – umění říkat ne“ – autorka Monika Pogorzelczyk Tato kniha se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních. Poskytuje návody, jak efektivně vyjádřit svůj názor a stanovit si zdravé hranice, aniž byste ublížili druhým.
 3. „Komunikujte asertivně“ – autor Jan Hruška Tato kniha se věnuje asertivní komunikaci ve všech oblastech života, od osobních vztahů po pracovní prostředí. Obsahuje praktické rady, strategie a techniky, které vám pomohou rozvíjet se v asertivním směru.

Zkuste také článek o slušném chování.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
4
Užitečné
28
Super
3
Nic moc
6
Trapas
2

1 Komentáře

 1. […] přímo na pobočce nebo například po telefonu, nezapomínejte na slušné, ale zároveň asertivní chování. Při jednání se vám bude rozhodně hodit umět věcně a jasně vyslovit své požadavky a […]

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *