Téma Vzdělání

Vzdělání můžeme chápat šířeji jako celoživotní proces nebo v užší podobě jako studium v klasické struktuře vzdělávacím systému.