Kultura

5 způsobů, jak si vybrat školu

Studium bychom měli volit s rozmyslem. Jak si vybrat školu – ať už střední, vyšší odbornou nebo vysokou? V potaz je nutné brát několik kritérií. Na jakou školu jít?

Proč by lidé měli studovat?

Vzdělání není indikátorem inteligence, avšak čím více se člověk rozvíjí, tím více má pak možností v životě. S větším množstvím vystudovaných oborů se nabízí širší škála pracovního uplatnění, ale také v osobním životě. Každé studium člověka nějakým způsobem rozvíjí, rozšiřuje jeho kompetence a blahodárně prospívá mozku.

Podle čeho si zvolit, co budu studovat

Když se někdo rozhoduje, na jakou školu se přihlásí, měl by brát v potaz několik kritérií. Důležité otázky, jež si musí položit, jsou: „Kolik na to mám času? Chci/můžu dojíždět? Ve kterém městě chci studovat? Jaký obor chci vyzkoušet? Baví mě se vůbec učit, nebo je pro mě škola utrpením?“ A potom vše důkladně posoudit.

1) Co mě baví? Čím se chci živit?

Už v dětství jistě každý člověk zažil chvíle, kdy dělal věci, při kterých byl ve svém živlu. A tímto směrem by se měl ubírat celý jeho následující život.

Šly vám na základní škole více jazyky, nebo matematika? Bavily vás spíše manuální práce? Jistě jste měli svůj oblíbený předmět ve škole. Toto vše musíte před vybráním školy zvážit.

Krok k vysněné práci

Během studia musejí studenti na některých školách absolvovat praxi v nějaké firmě, kterou vykonávají například formou stáže. Ta může být placená nebo neplacená a studenti na ní nabírají své první pracovní zkušenosti. Často se do této firmy po dokončení školy vracejí, protože zaměstnavatelé si je sami vyžádají a pro příslušného nováčka tak vznikne stálé místo – zaměstnání na plný úvazek. Stáž či praxe při studiu vám proto pomůže při pozdějším hledání práce v oboru.

Pokud si vyberete dobře a studium také řádně dokončíte, máte reálnou šanci získat vysněnou práci. Pracovní portály přetékají nabídkami nejrůznějších zaměstnání i přivýdělků. Jejich využití je zdarma a můžete si také nechat zasílat nové inzeráty na e–mail. Stačí vyplnit příslušnou lokalitu, obor a další parametry, ale můžete si samozřejmě požádat i o nabídky z celé republiky.

2) Učím se rád?

Jestliže pociťujete lásku ke studiu, měli byste toho využít. Každé vzdělání vás o něco obohatí a je vcelku lhostejné, o jaký typ školy jde. Měli byste si ovšem vybrat nějakou kompatibilní s vaším přístupem k výuce.

Takovým základním kritériem při rozhodování, na jakou školu jít, je právě ten postoj ke studiu. Pokud se neradi učíte, bude pro vás pravděpodobně nejlepším řešením nějaké učiliště, kde získáte výuční list v nějakém řemesle. Tyto školy jsou hodně zaměřené na praxi, která se co týden střídá s teoretickým vyučováním. Učební obory nejsou tak těžké, takže mají šanci i ti, kteří se hůře učí.

I střední odborná učiliště však mohou poskytnout úplné střední vzdělání, a tedy i maturitu. Po získání výučního listu v tříletém učebním oboru lze navázat studiem dvouletého nástavbového oboru, které je zakončeno maturitní zkouškou. Kdo si moc nevěří a chce mít nějakou jistotu, může tedy zkusit tuto cestu – nejprve se vyučit a pak si maturitu dodělat.

Jak si vybrat školu?
Jak si vybrat školu?

Pro nadšené studenty je tu maturita a absolutorium nebo promoce

Pokud má někdo vysoké ambice ve svém vzdělání a studium na základní škole zvládal levou zadní, nastupuje obvykle na některé z gymnázií. Ta jsou buď čtyřletá, nebo osmiletá. U těchto studentů se předpokládá, že vzhledem k malému rozsahu praxe a žádné specializace budou pokračovat ve studiu na univerzitě. Není to ovšem podmínka; po ukončení maturitního ročníku mohou samozřejmě nastoupit do práce.

Vhodnou volbou může být i nástup na vyšší odbornou školu (VOŠ), kde je to o něco lehčí než na „výšce“. „VOŠky“ jsou zaměřené více na praktickou stránku. Vzdělání se ukončuje absolutoriem a úspěšný absolvent získá neakademický titul diplomovaný specialista.

Po úspěšném odmaturování se lze z jakékoli střední školy či odborného učiliště přihlásit na vysokou školu. Často je nutné úspěšně složit přijímací zkoušku, ale jsou i školy, kde to po uchazečích nevyžadují. Takovými je zejména Česká zemědělská univerzita v Praze, kam se mohou hlásit například maturanti z učilišť, ale i jiných středních škol.

3) Veřejná, či soukromá škola?

Nejběžnější jsou veřejné školy, které financuje stát. Bohužel to tak není u všech oborů. Některé jsou pouze na soukromých školách, jež si musí student platit. Jde zejména o umělecké obory. Zpravidla se jedná o školné v řádech od několika tisíc po několik desítek tisíc za jeden akademický rok nebo jeden či dva semestry na univerzitách, anebo za jeden školní rok v případě středních škol. A každý si to nemůže dovolit.

Panuje vžitý stereotyp, že na soukromých školách mnozí studenti získají titul, protože si to zaplatili. Říká se, že do studia neinvestují moc úsilí kvůli lenosti. Druhý názorový proud se opírá o tvrzení, že na soukromých školách si lidé zaplatí kvalitní výuku a kantoři se jim mohou věnovat individuálně.

Prostudujte si podmínky pro přijetí

Při rozhodování, zda podat přihlášku tam či onam, hraje nezbytnou roli uchazečova finanční stránka. Na některých školách si však školné lze během studia odpracovat.

Obecně platí, že na veřejnou školu je těžší se dostat, na soukromou nával uchazečů není tak značný a podmínky jsou mírnější. U veřejných i soukromých škol však mohou existovat určité fakulty či obory, kde pro vstup stačí přesvědčivý pohovor, kde příslušníkům vzdělávací instituce dokážete, že jste tím pravým kandidátem pro studium v onom oboru na této škole či univerzitě.

Jak si vybrat školu?
Jak si vybrat školu?

4) Portály poradí, jak si vybrat školu

Dnes se většina věcí dá nalézt na internetu. Přehledný seznam středních škol je na webu stredniskoly.cz a vyšších odborných škol na vyssiodborneskoly.com. Existující vysoké školy prezentuje stránka vysokeskoly.cz.

Na ty, které vás zaujaly, se následně zajděte osobně podívat a projděte si jejich webové stránky. Také se nezapomeňte podívat na recenze, jsou-li k dispozici. Zajímat by vás měly i studijní plány a zda se dělají přijímací zkoušky. Pokud ano, pak se na ně samozřejmě musíte připravit vhodnou domácí průpravou a ve škole, odkud se hlásíte na další vzdělání, pilně nasávat informace.

5) Prezenční, či dálkové studium?

Zkuste studovat dálkově při práci. Toto využívají zejména ženy s malými dětmi nebo studenti, kteří už si potřebují vydělávat. Dálkové studium probíhá zpravidla jednou týdně v odpoledních hodinách. Může proto být vhodné i pro ty, kteří neradi vstávají brzy ráno. Je to ovšem vykoupené jednou nevýhodou: hodně času musíte trávit domácím samostudiem a neslyšíte výklad vyučujícího či přednášejícího.

Prezenční studium naproti tomu vyžaduje denní přítomnost ve škole. Látku máte tedy přímo od kantora či profesora a nemusíte ji dohánět biflováním se doma. Naproti tomu však máte méně času chodit do práce.

Studujte co nejvíce

Kdo si libuje ve studiu a má nějaké další cíle, třeba získat práci, kde je nutná maturita nebo vysokoškolský diplom, jednoznačně by do toho měl jít. A to i v případě, že nakonec třeba získá úplně jiné zaměstnání. Každé studium však člověka posune, zvýší jeho všeobecné i odborné vzdělání, rozšíří obzory.

V dnešní době se více než doporučuje vystudovat toho co nejvíce, protože v budoucnosti většinu dělnických pozic nahradí stroje a roboti. Udělat si maturitu pro někoho může znamenat jen přestupní stanici na vysokou školu.

💡 Tip č. 1: Víte, že studovat se dá i v zahraničí? Jak na to, se dozvíte v jednom z našich článků.

💡 Tip č. 2: Chcete vědět, jak na zkouškové období bez stresu? Žádný problém, vše se dozvíte v našem článku.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
1
Petra Sýkorová
Jsem redaktorkou skautského časopisu Roverský kmen. Ve volném čase píši básně, povídky a knihu. Také ráda čtu a chodím do přírody. Vystudovala jsem maturitní obor podnikání.

    Chci k tomu něco říci

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Více:Kultura