NezařazenéZdraví

Asistent pedagoga: Kdo to je? Jaké vlastnosti by AP měl/a mít a proč?

Asistent/ka pedagoga, průvodce vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Jsou to lidé, kteří pomáhají žákům zvládat celý proces učení a začlenění se. V České republice je více než 22 000 AP a jejich počet stále narůstá, a to díky inkluzi, při níž je žák se speciálními potřebami začleněn do běžných tříd. Podstatou inkluze je začlenění takového žáka do kolektivu dětí, kteří výuku zvládnou sami, a tady přichází na scénu AP. Pojďme se společně podívat pod pokličku této pedagogické profese.

Jaká je náplň práce AP a jaké vlastnosti by měl/a mít?

Náplň práce se odvíjí od požadavků daného žáka, tzn. u neslyšícího dítěte pracuje AP více s logopedii, odezíráním nebo znakovým jazykem. Pomáhá dítěti zorientovat se ve světě písmen, slov, vět. U dítěte s mentálním postižením, hledá způsoby a metody, které žákovi pomohou se všemi abstraktními pojmy, jako podmět, přísudek, sčítání a odčítání, nebo emoce. Někdy je potřeba žáka na chvíli oddělit od skupiny, aby se mohl soustředit. Nebo naopak, aby nerušil zbytek skupiny, v tomto případě se může jednat o poruchy autistického spektra, či děti s poruchou chování.

Vlastnosti a charakteristika Asistenta/ky pedagoga

Jako každé povolání, i toto si vyžaduje určité vlastnosti, které by AP měl/a mít.

  • Empatie – Dokázat se maximálně vcítit do situace dítěte a jeho potřeb je na piedestale vlastností AP.
  • Neustále se vzdělávat – Dravost v hledání metod a způsobů, jak dítěti pomoct zvládnout výuku.
  • Trpělivost – Můžeme znát sebelepší moderní metody výuky, mít kurzy, VŠ a někdy se setkáme s dítětem, které nepotřebuje váš diplom ale čas, trpělivost a klid.
  • Individuální přístup – Jednomu žákovi pomáhá výuku vidět, druhému slyšet a třetímu zažít. AP by měl/a vědět, co konkrétně pomáhá žákovi, o kterého se stará.
  • Motivace – Asistent by měl umět žáka motivovat k učení a podporovat jeho vnitřní motivaci.

Spolupráce učitelky s asistentkou

Asistent/ka je zaměstnancem dané školky nebo školy nikoliv třídní učitelky, tudíž nikdo by neměl v této situaci být výš a někdo níž. V této spolupráci jde především o zájmy dětí a obrovskou souhru obou pedagogů. Každý z obou pedagogů by měl mít pocit, že úsilí a vynaložená práce je uznávaná – pokud je v zájmu dětí, pocitu bezpečí a úcty. Co je pilířem harmonie a co způsobuje skřípání?

Zdravý vztah pedagogů ve třídě

  • Povědomí o tom, s kým pracuji – AP i učitel by o sobě měli vědět víc, než jen jakou výukovou metodu praktikují. Měli by navzájem znát své silné ale i slabé stránky.
  • Komunikace a respekt – Alfa a omega vztahu.

Důvody proč to může skřípat

  • Nezvyk – Pro starší pedagogy je celý proces inkluze něco nového. Vyžaduje mít otevřenou mysl a chuť se neustále vzdělávat.
  • Nekomfort – Učitel byl ve třídě sám a měl naprostou kontrolu nad děním ve třídě. Najednou do třídy přijde žák, který potřebuje pomocnou ruku v učení a s ním do třídy nastupuje AP.

Pro učitele to může být zpočátku velká výzva. Je však zvykem, že AP nepomáhá pouze přidělenému žákovi, nýbrž těm, kteří to potřebují, a to je pak velká paráda, poněvadž učitel, který má ve třídě 25 žáků má nyní také pomocnou ruku.

Každé dítě je vzdělavatelné.

Andreas Fröhlich

děti se učí ve třídě
Děti ve třídě

Jaké vzdělání a kurzy má AP k dispozici?

Co se týče požadovaného vzdělání, stačí mít střední vzdělání s výučním listem, nebo dokonce pouze vzdělání základní. Podmínkou je však absolvovat kurz Asistenta pedagoga. Pojďme si na ukázku říct, jaké kurzy pro AP máme.

U kurzu pro AP však skončit nemusíte, možností v čem se dále vzdělávat je nespočet. Jestliže se AP stará o neslyšícího žáka, nabízí se kurz znakového jazyka. Dále se nabízí kurz nedoceněné metody FIO, neboli Feuersteinova instrumentálního obohacování, která je vhodná pro děti s mentálním postižením.

Závěr

Pokud i vy uvažujete, že se vydáte na tuto pedagogickou dráhu, věřte v důležitost této profese a neustále se vzdělávejte. Děti se speciálními potřebami jsou mezi námi, a aby mohly vkročit do světa s co největší samostatnosti, je potřeba začít v době vzdělávání.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
3
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0
KlaraMis
Klára na Korfu žijící snící, malující, píšící

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *