Podnikání

Cenné papíry: Jaké druhy rozlišujeme?

Cenné papíry se v poslední době stávají stále oblíbenějšími, ale stále mnoho lidí neví, co to vlastně je a jak se to používá. Právě na tyto věci se podíváme v tomto článku.

Co je to?

Jako první je třeba vysvětlit, co to cenný papír vlastně je. Jedná se o listinu nahrazující evidenci (záznam), která představuje soukromé právo, přičemž toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Představuje tak dokument, s nímž je svázaná určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch. Společnost nebo jiný subjekt, který cenný papír vydá, se nazývá emitent.

U cenných papírů je velmi důležité rozlišovat druh, podobu a formu.

Znáte různé druhy cenných papírů?

V současné době zákoník práce definuje pojem cenný papír takto: „Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.“

U nás v ČR se jedná o akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Někdy se za cenné papíry označují i bankovky, které mají svůj původ ve směnkách, ale česká legislativa je pod tento pojem nezahrnuje a pojednává o nich samotně.

Jak vypadají

Cenný papír může existovat jako fyzická listina, a tedy jeho obsah zachycuje konkrétní nosič, např. papír. Všechny cenné papíry mohou existovat v listinné podobě, kdy mohou zahrnovat pouze jednu akcii, případně může být vydaná hromadná listina, která zahrnuje akcií více.

Druhou formou je tzv. zaknihovaná podoba.  To znamená, že cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci. Takto zaknihovat lze pouze zastupitelné cenné papíry (cenné papíry téhož druhu vydané stejným emitentem). Jedná se o akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy apod.

Cenné papíry nabývají různých forem

Určení formy udává, kdo je vlastníkem a jakým způsobem může tento cenný papír převést.

Existují například cenné papíry na doručitele, tedy jsou neomezeně převoditelné, a to pouhým předáním. Držitel akcie je tak pro emitenta anonymní. Jejich výhodou je snadná obchodovatelnost.

Cenné papíry na jméno jsou typické tím, že obsahují jméno oprávněného ve svém textu a převádějí se písemnou formou a předáním.

Velmi podobné jsou cenné papíry na řad, které musí obsahovat alespoň jedno jméno nabyvatele, ale rozhodující je způsob předání. Ten se skládá z rubopisu, předání a smlouvy, která však nemusí být písemná, takže v praxi stačí jenom rubopis a předání.

Cenné papíry jsou obecně dobrým způsobem, jak chránit své úspory, obzvlášť v době, kdy roste inflace. Díky cenným papírům vaše peníze nebudou ztrácet na hodnotě, anebo díky nim rovnou vyděláte. Pokud byste potřebovali nějaké finance do začátku, je tu pro vás půjčka bez registru.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0
Patrik
Zajímají mě všechna zákoutí digitálního marketingu, investice i osobní rozvoj. Spolupracuji v rámci konzultací na vybraných větších online projektech a také mám několik vlastních jako zijuspesne.cz nebo zakeri.cz.

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *