Jak na ...

Proč a jak vzniká zemětřesení?

Víte, jak vzniká zemětřesení? Zemětřesení je jedním z nejohromnějších jevů, které Země přináší. Tyto dramatické události, které vás mohou zasáhnout kdykoli a kdekoliv, mají kořeny ve fascinujícím a složitém procesu, který probíhá pod povrchem Země. Jaké jsou geologické procesy, které stojí za tímto dynamickým pohybem Země? Připravte se na cestu do nitra naší planety a objevte, co stojí za otřesy krajiny a jak můžete lépe chápat a předvídat tyto nevyhnutelné přírodní události.

Proč se zemětřesení vůbec dějí?

Země je dynamická planeta. Její povrch není statický, ale neustále se mění. K tomu dochází díky procesům, které se odehrávají v jejím nitru. Jedním z hlavních faktorů, způsobujících zemětřesení, je pohyb litosférických desek. Zemský povrch je rozdělen do několika desek, které leží na plastickém podloží astenosféry. Tyto desky se pohybují pomalu, ale neustále. Když se setkají, mohou vzniknout napěťové síly.

Pokud napětí na hranicích litosférických desek dosáhne určitého bodu, dojde k uvolnění této energie ve formě zemětřesení. Tento proces je podobný nárazu pružiny, která byla stlačena a nyní se rychle uvolňuje. Uvolnění energie vytváří vlny, které se šíří poděl povrchu Země, což je to, co vnímáme jako zemětřesení.

💡 Místo pod zemí, kde se hornina poprvé zlomí, se nazývá ohnisko nebo hypocentrum zemětřesení a místo přímo nad ohniskem se nazývá epicentrum zemětřesení.

Jak vzniká zemětřesení?

Zemětřesení jsou způsobena šířením seismických vln, což jsou vlny energie, které se šíří z místa, kde došlo k uvolnění napětí. Existují čtyři základní typy seismických vln:

  • P-vlny (primární vlny) – jsou rychlejší a šíří se prostřednictvím stlačování a roztažení.
  • S-vlny (sekundární vlny) – jsou pomalejší a šíří se bočním pohybem.
  • Loveovy vlny – šíří se jako S-vlny, ale pohybují se horizontálně a mají větší amplitudu.
  • Rayleighovy vlny – šíří se podobně jako Loveovy vlny, ale mají větší amplitudu a pohybují se jak horizontálně, tak vertikálně.

Když se tyto vlny dostanou na povrch Země, dochází k pohybu půdy, který vnímáme jako zemětřesení.

Přehled seismických vln
Přehled seismických vln. Zdroj: e-manuel.cz

Jaké jsou typy zemětřesení?

Existuje několik typů zemětřesení, včetně tektonických zemětřesení, sopečných zemětřesení a zemětřesení způsobených člověkem. Zemětřesení se liší podle původu, hloubky a charakteristik. Hlavní typy zahrnují:

  • Tektonická zemětřesení – jsou nejčastějším typem a jsou způsobena pohybem tektonických desek.
  • Vulkanická (sopečná) zemětřesení – vznikají v souvislosti se sopečnou erupcí nebo vulkanickou explozí.
  • Řítivá zemětřesení – vznikají například zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech.
  • Pomalá zemětřesení – trvají i měsíce a roky a mohou být spojena s klimatickými změnami.

Jak se zemětřesení měří?

Velikost a síla zemětřesení se měří pomocí Richterovy stupnice nebo momentové magnitudy. Richterova stupnice udává amplitudu seismických vln, zatímco momentová magnituda měří energii uvolněnou při zemětřesení.

Sílu zemětřesení lze vyjádřit intenzitou i velikostí. Vychází z pozorovaných účinků otřesů půdy na lidi, budovy a přírodní prvky a liší se v jednotlivých místech narušené oblasti v závislosti na poloze pozorovatele vzhledem k epicentru zemětřesení. Magnitudo je mírou energie uvolněné při zemětřesení a určuje se na základě měření na seismografech.

TIP! Planeta Země je zkrátka fascinující místo. Znáte všech 7 divů světa, které dělají tento svět tak oslňujícím?

Nejhorší zemětřesení v dějinách lidstva

Nejtragičtější známé zemětřesení v dějinách lidstva se odehrálo 23. ledna 1556 v Číně v provincii Šen-si, kde zemřelo až 830 000 lidí. Další tragické zemětřesení z roku 1920 zasáhlo opět Čínu, provincii Kan-su, kdy mělo 8,5 stupně Richterovy škály a způsobilo zničení 128 000 domů a mělo za následek 270 000 obětí.

Evropu postihlo v Lisabonu roku 1755. Toto zemětřesení mělo sílu okolo 9 stupňů Richterovy stupnice a způsobilo rozsáhlé požáry a ničivou vlnu tsunami. Odhaduje se, že při této katastrofě zahynulo až 100 000 lidí. Tato událost měla také významný vliv na rozvoj seismologie a moderního inženýrství zemětřesení.

Bazilika sv. Marie po zemětřesení v Lisabonu
Bazilika sv. Marie po zemětřesení v Lisabonu. Zdroj: Ekolist.cz

TIP! Podívejte se na nejzajímavější filmy, které jsou natočeny podle skutečných událostí. Půjde vám mráz po zádech.

Zemětřesení představuje významné riziko pro miliony lidí na celém světě a jejich následky mohou být ničivé. Lze však výrazně snížit riziko lepším plánováním a výstavbou budov. Nesmí se opomenout ani monitorování a včasná výstraha. To může poskytnout cenný čas k evakuaci a minimalizaci škod. Každé zemětřesení je připomínkou síly a dynamiky Země, která vás obklopuje, ať už jste na ni připraveni nebo ne.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *