Jak na ...

Jak funguje vytýkací dopis za nevhodné chování?

Výtka, vytýkačka, upozorňovák, žlutá karta – to jsou nejčastěji používané výrazy pro vytýkací dopis, který můžete obdržet od zaměstnavatele. Ale co to vlastně je vytýkací dopis? Vytýkací dopis je písemné vyjádření zaměstnavatele k vašim pracovním výsledkům a cílům, pracovní morálce a chování, ale i mnoha dalším věcem úzce souvisejícím s výkonem vaší práce.

Abyste se vytýkacímu dopisu vyhnuli, držte se základních povinností zaměstnance, které najdete v platném znění zákoníku práce v paragrafu 301 a 301a. Je obecně známo, že zákoník práce více ochraňuje zaměstnance než zaměstnavatele, nenechte se však uvést v omyl, i tak má zaměstnavatel možnosti, jak Vás pomocí vytýkacího dopisu potrestat.

Jak se vyhnout vytýkacímu dopisu aneb druhy nevhodného chování

Důvodů, pro které můžete vytýkací dopis obdržet je mnoho, pojďme se však věnovat jednomu konkrétnímu a to nevhodnému chování. Co si představíme, pokud se zde bavíme o nevhodném chování? Mezi nejčastější druhy nevhodného chování patří:

 • obtěžování na pracovišti,
 • narážky se sexuálním podtextem,
 • nevhodné vtipy,
 • pomluvy zaměstnavatele, kolegů, nadřízeného,
 • poškození dobré pověsti zaměstnavatele,
 • diskriminační chování v kolektivu,
 • šikana na pracovišti, tzv. mobbing, bossing
 • výhrůžky,
 • fyzické útoky na nadřízené nebo kolegy,
 • násilné konflikty mezi zaměstnanci.
Šikana na pracovišti – mobbing, bossing – jeden z mnoha důvodů proč obdržet vytýkací dopis.

Toto všechno a mnoho dalšího se dá zařadit pod pojem nevhodné chování. Pozor na takové chování i mimo sídlo zaměstnavatele, i pokud jste na obchodním jednání či služební cestě, i zde musíte dbát na dobré mravy a vyvarovat se nevhodnému chování. Zákoník práce ani jiný právní předpis neobsahuje definici dobrý mravů nebo porušení dobrých mravů.

Jejich obsahem se však několikrát zabýval i Nejvyšší soud ČR. Podle jeho výkladu (stanoviska) se dobrými mravy rozumí souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihující podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních. Ekonomickou, právní i sociální integrací nabývají dobré mravy postupně mezinárodního (evropského) charakteru, který postupně převáží nad jejich dosavadním národním (státním) pojetím. V rozporu s dobrými mravy je jednání (právní úkon), které se nepříčí zákonu, ani jej neobchází, ale přesto je z hlediska mravních zásad, na kterých spočívá společnost, nežádoucí. V minulosti se pro pracovní prohřešky hojně používal termín porušení pracovní kázně, abychom však použili terminologii správnou a přesnou, musíme zde použít mnohem delší slovní spojení a tím je porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů ze strany zaměstnance. Zákoník práce rozlišuje trojí intenzitu porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů a to:

 • soustavné méně závažné porušení povinností,
 • závažné porušení povinností,
 • porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

A jak tedy funguje vytýkací dopis za nevhodné chování?

Úplně stejně, jako vytýkací dopis za jiný druh porušení pracovních povinností. Čeká Vás písemné upozornění s možností výpovědi, doba na napravení chyby a pokud se situace bude opakovat, tak i ukončení pracovního poměru. Možností a forem k ukončení PP je hned několik a vždy musí být v souladu s platnou legislativou. Jedná se o výpověď, dohodu, zrušení PP ve zkušební době a nebo okamžité ukončení PP.

Pokud však dostanete vytýkací dopis, který povede k ukončení PP, nevěšte hlavu, v tomto článku najdete tipy, jak se připravit na pracovní pohovor.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
1
Užitečné
5
Super
1
Nic moc
1
Trapas
0
Jana Mandulová
Vrhám se do všeho nového po hlavě a často měním preference. Baví mě sci-fi, jóga, seriály na Netflixu, kavárny, knížky, vaření - zkoušení nových receptů a mnoho dalšího.

  Chci k tomu něco říci

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *