Jak na ...

Co bychom měli vědět o místním poplatku za komunální odpad

O odpady, které odložíme do sběrných nádob, se následně starají naše obce. Samozřejmě je to stojí nemalé peníze a částečně si tyto náklady vybírají od nás, občanů, zpět. Většinou prostřednictvím místního poplatku za komunální odpad, který si obce stanoví obecně závaznou vyhláškou.

Novela zákona o místních poplatcích 2021

Dne 1.1.2021 vešla v účinnost novela zákona o místních poplatcích, která upravuje i místní poplatek za komunální odpad. Po celý rok 2021 platí přechodné období a obce mohou zachovat stávající místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo poplatek dle zákona o odpadech. Nejpozději od 1.1.2022 však mohou zavést pouze tyto místní poplatky:

  1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství –⁠ nahrazuje původní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – je založen na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se tedy za množství vyprodukovaného odpadu nebo podle kapacity sběrné nádoby.

Většina obcí pravděpodobně zvolí jednodušší poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Co je tedy dobré o tomto poplatku vědět?

Poplatek platíme obci, ve které máme trvalý pobyt

Již název poplatku napovídá, že je tento poplatek vázán na samotnou existenci systému odpadového hospodářství zavedeného obcí. My občané platíme obci za to, že máme možnost tento systém využívat a mít z něj prospěch.

Není na našem rozhodnutí, které obci budeme poplatek odvádět. Zákon jednoznačně říká, že poplatek hradíme obci příslušné podle místa našeho trvalého pobytu. Zde je třeba zmínit, že nezáleží na tom, zda v této obci skutečně žijeme. Stává se to poměrně často – mladí lidé opustí rodný domov bez toho, aniž by si oficiálně změnili místo trvalého pobytu. Potom se nestačí divit, že najdou ve schránce výzvu, aby uhradili poplatek obci, ve které ve skutečnosti žádný odpad nevytváří. Jakkoli jim to přijde nelogické, zákon mluví jasně – místo trvalého pobytu je rozhodující.

Poplatek musíme platit všichni, někdy dokonce několikrát

Jak je uvedeno výše, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství jsme povinni zaplatit jako osoby přihlášené k trvalému pobytu v určité obci. Je zde však ještě jeden případ, kdy musíme hradit poplatek, a to pokud jsme vlastníkem nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Nejčastěji se jedná o rekreační chalupu nebo třeba byt, který pronajímáme. V tomto případě platíme poplatek také obci, na jejímž území se nemovitost nachází. Pokud vlastníme takovýchto nemovitostí více, platíme poplatek za každou z nich. Novela zákona přináší změnu v tom, že je nově tato povinnost dána kromě fyzických osob také právnickým osobám.

Je třeba zaplatit včas a ve správné výši

To nejdůležitější, co je třeba znát, je datum splatnosti a aktuální sazba poplatku. Obce nemají povinnost zasílat nám složenky nebo upomínky. Měli bychom se zajímat sami. Pokud totiž poplatek zaplatíme pozdě nebo v nižší částce, stáváme se dlužníky. Obecní úřad nám neuhrazený poplatek vyměří a má možnost jej navýšit až na trojnásobek. Dalším krokem je vymáhání, a to jistě také nechceme.

Můžeme mít nárok na osvobození nebo úlevu

Od poplatku za komunální odpad můžeme být osvobozeni zcela nebo částečně (úleva). Některá osvobození jsou uvedena přímo v zákoně o místních poplatcích, další může stanovit obec v obecně závazné vyhlášce. Často bývají osvobozeni občané, kteří pobývají dlouhodobě v zahraničí nebo studenti žijící na kolejích. Ale pozor, nic nám nespadne jen tak do klína. Abychom získali osvobození nebo úlevu, musíme řádně doložit skutečnosti prokazující náš nárok, a to v termínu stanoveném obecně závaznou vyhláškou. V opačném případě o své zvýhodnění přijdeme.

Na závěr pár informací o přeplatku

Přeplatek může vzniknout z různých důvodů, nejčastějším z nich je změna trvalého pobytu. Pokud máme uhrazen poplatek na celý rok a v průběhu roku se přestěhujeme, vznikne nám v původní obci přeplatek. Již za měsíc, ve kterém došlo ke změně trvalého pobytu, náleží poplatek nové obci, rozhodný je totiž stav k poslednímu dni v měsíci.

Přeplatek nám obecní úřad vyplatí na naši žádost. Co se týče lhůty pro podání žádosti, zákon je vstřícný – žádost můžeme podat do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Částku přeplatku, kterou je možné vrátit, však naši zákonodárci navýšili. Od letošního roku je možné v rámci zajištění hospodárnosti vrátit přeplatek ve výši nejméně 200 Kč, nižší částku jen ve výjimečných případech. Těžko říci, co jsou ony výjimečné případy. Nejspíš bude záležet na tom, jaká byla původní výše přeplatku a také na vlídnosti úředníka, se kterým budete jednat.

TIP: Pokud chcete vědět více, doporučuji obecně závaznou vyhlášku, případně zákon o místních poplatcích a daňový řád.

Pokud Vás článek zaujal, tak si můžete přečíst také o nejčastějších způsobech, jak vybělit zuby nebo o uhlíkové stopě.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Komentování není možné.