Jak na ...Návod

Jak začít psát bakalářku či jinou závěrečnou práci?

Pokud jste studentem, zcela jistě vás nemine povinnost vypracovat závěrečnou práci. V rámci vysoké školy se jedná o bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, ale pozadu nezůstávají ani středoškolští studenti. Ti vypracovávají kvalifikační nebo seminární práce. Jaký je doporučený postup při tvorbě závěrečných prací? Jak začít psát bakalářku?

Bakalářská práce jako zkouška ohněm

Bakalářská práce je zpravidla zakončení tříletého studia a jedná se o nejzásadnější práci dosavadního snažení. Před diplomovou prací student již ví, do čeho jde. Bakalářská práce je ovšem první dílo v takového rozsahu. O to důležitější je postup, kterým studenti bakalářské práce vypracovávají. Mnoho studentů má problém především s procesem tvorby a naplánováním časové osy.

Velká část studentů nechá závěrečnou práci na poslední týdny a následně ve stresu splácají neúctyhodný slepenec. Při tom závěrečná práce může být skvělou vizitkou do budoucího zaměstnání. Čas investovaný do závěrečné práce se může vyplatit.

Dobrá závěrečná práce může otevírat dveře k zajímavé i dobře placené práci.

Proč zpracovávat závěrečnou práci?

Úkolem těchto prací je prověřit schopnost studentů samostatně přemýšlet, správně si rozvrhnout čas a vyprodukovat v omezeném čase něco smysluplného.

Vypracování závěrečné práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia na vysoké škole. Prověřuje studentovu schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů.

Masarykova univerzita v Brně

Pomiňme nyní na okamžik tolik rozšířenou prokrastinaci, která nás občas nutí odkládat plnění povinností na jindy. Představme si situaci, kdy skutečně svědomitě začneme kvalifikační dokument vypracovávat.

Na co se soustředit před psaním bakalářské práce či jiné závěrečné práce?

Ještě než se budete moci pustit do sepisování, čeká vás spousta větších či menších úkolů, které je potřeba splnit. Tím nejdůležitějším je najít si spolehlivého vedoucího práce. Ten by vás měl správně motivovat a posunout žádoucím směrem, nemluvě o tom, že by s vámi měl důkladně prodiskutovat výběr tématu.

Vedoucí diplomové práce dohlíží na to, aby práce splňovala veškeré formální i obsahové požadavky. Je to zpravidla vysokoškolský učitel, který studenta při práci vede, zpravidla jde o akademického pracovníka působícího na dané vysoké škole, který vypisuje témata prací, ke kterým se mohou studenti přihlašovat. Někdy to bývá též doktorand (student doktorského studijního programu). V průběhu zpracování konzultuje se studenty postupy, výsledky atp. Po odevzdání práce zpravidla zpracovává posudek vedoucího práce.

SEMERÁD, Pavel. Hledáte vedoucího bakalářské a diplomové práce? [online]. Tatulda.cz, 2017-07-16.

Když už máte vedoucího a téma, je načase pustit se do toho.

Jak začít vypracovávat závěrečnou práci?

Sepsat bakalářku nebo diplomku není procházka růžovým sadem. Pokuste se tedy být vždy o krok napřed a připravit se na vše.

Důkladně prostudujte vše, co se o tématu ví

Ať už píšete na jakékoli téma, je vysoce nepravděpodobné, že byste se o něm zmiňovali jako první. Spíše jej někdo zpracoval před vámi, ale minimálně o něm utrousil alespoň jednu větu. Je zbytečné prosedět hodiny před prázdným textovým souborem a čekat, že spatra vše vymyslíte i sepíšete. Inspirujte se u jiných! Projděte si závěrečné práce pojednávající o podobném tématu, hledejte klíčová slova on-line, navštivte akademickou knihovnu nebo se zeptejte vedoucího práce.

Na druhou stranu je kontraproduktivní zaseknout se u shánění literatury. Jestliže sepisujete nějaké obecnější téma, zjistíte, že literatury je tolik, že je nemožné všechnu projít. Zvolte si nějakou systematickou metodu třídění relevantních zdrojů, a pokud si nejste jisti, přizvěte na pomoc webové portály (např. Google Scholar).

Vypracujte si harmonogram zpracování závěrečné práce

Pokud se nevyžíváte v chaosu, jistě využijete přesně sestavený harmonogram psaní bakalářské nebo diplomové práce. Může být úplně jednoduchý, poznamenaný v několika bodech například v sešitě.

Ještě před samotným psaním závěrečné práce si stanovte reálné cíle a očekávání. Z vlastní zkušenosti vím, že je lepší držet se při zemi. Je snadné nechat se na samotném začátku strhnout euforií, která ve vás vyvolá pocit, že dokážete svrhnout zákony přírody.

Vězte, že postupem času bude radostný pocit slábnout a na konci budete ze všeho nejvíce frustrovaní. Stanovte si tedy menší cíle, jejichž naplněním jste si dopředu jisti. Zapište si je do vašeho harmonogramu společně s poznámkou KDY, CO a JAK budete sepisovat. Usnadní vám to následně práci, zejména pokud budete tři čtvrtiny z vymezeného času prokrastinovat.

Vše si poznamenávejte!

Možná se vám zdá, že jde o hloupou radu, ale vězte, že tak hloupá zase není. Myšlenky jsou zákeřné v tom, že zmizí stejně rychle, jako se objevily. Proto neleňte a zapisujte! Můžete na kus papíru tužkou nebo do poznámkového bloku v mobilu, ale hlavně si zaznamenávejte vše, co vás k závěrečné práci napadne!

Může jít o:

  • Prosté rady typu „Zkontroluj, zda je to a to tvrzení správné.“ „Vyhledej autora k té a té citaci.“
  • Poznámky, které utrousil vedoucí práce nebo i student.
  • Zmínku, jakým způsobem se na vaší škole zpracovává metodika.

Nebojte se psát holá slova nebo krátké pojmy, které zdánlivě nedávají smysl. Lepší je si je poznamenat a mít se k čemu vrátit, než spolehnout se na to, „že si to zapamatujete.“

Stanovte si cíle závěrečné práce a zamyslete se nad metodikou

Ať už píšete rešerši nebo je součástí vaší práce i praktická část, esenciálním bodem vždy jsou a budou cíle práce.

  • Čeho chcete dosáhnout?
  • Co se snažíte prací říct?
  • Jaké hypotézy se pokusíte otestovat?

Na tyto otázky byste si měli umět odpovědět hned, jakmile si o svém tématu zjistíte pár zásadních informací. Kupříkladu, chci vyvinout novou mobilní aplikaci, chci vynalézt lék na zákeřnou chorobu, chci otestovat výsledky jiných studií, a podobně.

Jak toho docílit, ptáte se?

K tomuto právě slouží metodika. Sedněte si a zkuste se zamyslet, jakým způsobem byste mohli získat odpovědi na výše zmíněné dotazy. Během toho procesu samozřejmě vyvstanou další, například:

  • Je dobré uživatelům mé mobilní aplikace poslat dotazník?
  • Jaké přístroje budu používat při vývoji nového léku?
  • Jakými nástroji potvrdím/vyvrátím teze ze studií jiných autorů?
  • Jak budu získaná data vyhodnocovat?

Jakmile budete schopni zodpovědět i tyto otázky, jste na nejlepší cestě k vypracování kvalitní závěrečné práce.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
3
Super
0
Nic moc
1
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *