Jak na ...Tělo

Jak zjistit a udělat si test na ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, která postihuje jedince všech věkových kategorií a způsobuje příznaky jako nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Může ztěžovat soustředění na úkoly, organizaci a včasné dokončení činností. Správná diagnóza a léčba však mohou výrazně zlepšit kvalitu života jedinců s ADHD. V tomto článku se blíže podíváme na to, co test ADHD zahrnuje a jak může jednotlivcům pomoci identifikovat a zvládat jejich příznaky, aby mohli vést plnohodnotný život.

Co je to ADHD?

ADHD je zkratka pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou, což je neurovývojová porucha, která postihuje jedince všech věkových kategorií. Vyznačuje se příznaky nepozornosti, impulzivity a hyperaktivity, které mohou jedincům ztěžovat soustředění, organizaci a včasné dokončení úkolů.

Má tři podtypy:

  • převážně nepozorný
  • převážně hyperaktivně-impulzivní
  • kombinovaný

ADHD lze diagnostikovat na základě komplexního vyšetření, které zahrnuje lékařské vyšetření, psychologické vyšetření a posouzení chování. Léčba ADHD obvykle zahrnuje kombinaci léků a behaviorální terapie.

TIP! Chcete zlepšit soustředění? Vyzkoušejte monk mood.

Test na ADHD

Testování ADHD zahrnuje komplexní vyšetření, které zahrnuje lékařské vyšetření, psychologické vyšetření a posouzení chování. Účelem testování je zjistit, zda má jedinec ADHD, a pokud ano, určit typ a závažnost poruchy.

Lékařské vyšetření

Prvním krokem při testování na ADHD je obvykle lékařské vyšetření. To může být provedeno lékařem primární péče, neurologem nebo psychiatrem. Lékařské vyšetření je důležité pro vyloučení jiných zdravotních potíží, které mohou způsobovat příznaky podobné ADHD. Lékař se také může zeptat na anamnézu pacienta, včetně všech předchozích diagnóz nebo léčby.

Psychologické vyšetření

Druhým krokem při testování ADHD je psychologické vyšetření. To může provést psycholog nebo psychiatr. Vyhodnocení může zahrnovat klinický rozhovor, dotazníky a kognitivní testy. Cílem je získat informace o příznacích, chování a kognitivních schopnostech pacienta. Psycholog nebo psychiatr si také může vyžádat informace od členů rodiny, učitelů nebo jiných odborníků, kteří s pacientem pracovali, aby lépe porozuměl jeho příznakům.

Posouzení chování

Třetím krokem při testování ADHD je posouzení chování. To může zahrnovat hodnotící škály, pozorování chování pacienta v různých prostředích a sebehodnocení. Tato hodnocení mohou poskytnout další informace o příznacích a chování pacienta, které mohou být užitečné při stanovení diagnózy.

Je důležité si uvědomit, že testování ADHD může trvat dlouho a může vyžadovat více návštěv u různých odborníků. Správná diagnóza je však zásadní pro vypracování účinného léčebného plánu.

TIP! Jak na duševní hygienu?

Jak při ADHD postupovat? 

Zde je několik tipů, jak se s ADHD vyrovnat.

Porozumějte příznakům ADHD

Prvním krokem při zjišťování, zda můžete mít ADHD, je porozumět příznakům. Jak jsme již zmiňovali, ADHD má tři podtypy a mezi příznaky patří potíže s pozorností, snadná rozptýlenost, zapomnětlivost a špatná organizace.

Poraďte se s lékařem

Pokud máte podezření, že trpíte poruchou ADHD, dalším krokem je konzultace s lékařem. Tím může být lékař primární péče, psychiatr nebo psycholog. Ten se vás zeptá na vaše příznaky a anamnézu a může provést lékařské vyšetření.

Absolvujte standardizovaný test

Pokud má váš lékař podezření na ADHD, může vás odeslat ke specialistovi nebo psychologovi na standardizovaný test. Tyto testy mohou pomoci diagnostikovat ADHD a určit její závažnost. Existuje několik typů testů, včetně hodnotících škál, hodnocení chování a kognitivních testů. Tyto testy se obvykle ptají na vaše příznaky, chování a kognitivní schopnosti. Mohou se také ptát na vaši rodinnou anamnézu a další faktory, které by mohly přispívat k vašim příznakům.

Dokončení diagnostického hodnocení

Pokud standardizovaný test naznačuje, že můžete mít ADHD, dalším krokem je dokončení diagnostického vyšetření. To bude zahrnovat komplexní vyhodnocení vašich příznaků, chování a kognitivních schopností. Může zahrnovat také lékařské testy k vyloučení jiných onemocnění, která by mohla být příčinou vašich příznaků. Vyhodnocení může trvat několik hodin nebo i více sezení.

Diskuse o možnostech léčby

Pokud je u vás diagnostikována porucha ADHD, lékař s vámi probere možnosti léčby. Léčba obvykle zahrnuje kombinaci léků a behaviorální terapie. Léky, jako jsou stimulancia, mohou pomoci zlepšit soustředění a snížit hyperaktivitu. Behaviorální terapie může jedincům pomoci vyvinout postupy zvládání a zlepšit sociální dovednosti.

Dívka s ADHD
Dívka s ADHD. Zdroj: Pixabay,com

ADHD může významně ovlivnit každodenní život, ale správná diagnóza a plán léčby mohou výrazně zlepšit kvalitu života. Pokud máte podezření, že byste mohli mít ADHD, poraďte se s lékařem a zvažte provedení standardizovaného testu na ADHD.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
5
Super
0
Nic moc
2
Trapas
1

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *