Jak na ...Tělo

Co vyvolává záchvaty úzkosti?

Záchvaty úzkosti, mohou být děsivé. Ale je důležité si uvědomit, že jsou přirozenou reakcí na stres a lze je zvládnout správnými technikami. Když pochopíte základní příčiny záchvatů úzkosti, můžete lépe porozumět tomu, jak je zvládat. V tomto článku prozkoumáme některé běžné příčiny záchvatů úzkosti, včetně stresu, sociální situace, genetiky a dalších faktorů. Pojďme se na to podívat!

Co zapříčiňuje záchvaty úzkosti?

Záchvaty úzkosti, známé také jako záchvaty paniky, mohou být pro ty, kteří jimi trpí, vyčerpávajícím zážitkem.

Prvním krokem k pochopení záchvatů úzkosti je rozpoznání jejich příznaků. Ty mohou zahrnovat bušení srdce, dušnost, bolest na hrudi, pocení, třes a pocit blížící se zkázy.

Tyto záchvaty mohou být vyvolány různými faktory, které si přiblížíme níže.

Stres

Jedním z častých spouštěčů záchvatů úzkosti je stres. Stresující situace, jako jsou finanční starosti, problémy ve vztazích nebo stres v práci, mohou způsobit zvýšení hladiny úzkosti a vyvolat záchvat.

Je důležité, aby si jedinci našli zdravé způsoby, jak stres zvládat, například cvičení, meditaci nebo rozhovor s důvěryhodným přítelem či terapeutem.

Sociální situace

Dalším spouštěčem záchvatů úzkosti jsou sociální situace. Pro některé jedince může být pobyt v přeplněném nebo neznámém prostředí velmi nepříjemný a vést k pocitům úzkosti.

Dále se může jednat o situace, jako je veřejné vystupování, účast na společenských akcích nebo dokonce používání veřejné dopravy. Při zvládání úzkosti v sociálních situacích mohou pomoci taktiky jako je hluboké dýchání, vizualizační techniky a kognitivně-behaviorální terapie.

Fyzické zdraví

Při vyvolávání záchvatů úzkosti může hrát roli také fyzické zdraví. Zdravotní stavy, jako jsou srdeční onemocnění, poruchy štítné žlázy a dýchací potíže, mohou způsobovat fyzické příznaky, které napodobují příznaky záchvatů úzkosti.

Je důležité, aby jedinci chodili na pravidelné kontroly ke svému lékaři, aby se vyloučily jakékoli základní zdravotní potíže.

Návykové látky

Užívání nebo odvykání od návykových látek může rovněž vyvolat záchvaty úzkosti. Drogy a alkohol mohou způsobit chemickou nerovnováhu v mozku, která vede k záchvatům úzkosti a paniky.

V tomto případě je nejlepší vyhledat odbornou pomoc.

Genetika

V neposlední řadě může při vyvolávání záchvatů úzkosti hrát roli také genetika a rodinná anamnéza. Jedinci s úzkostnými poruchami v rodinné anamnéze mohou být k záchvatům úzkosti náchylnější.

To neznamená, že záchvaty úzkosti jsou nevyhnutelné, ale je důležité si tento rizikový faktor uvědomit a podniknout kroky ke zvládání úzkosti.

Trauma

Trauma je situace, která narušuje bezpečí, pocit kontroly a vede k pocitům bezmocnosti a strachu. Tyto zážitky mohou zahrnovat násilí, nehody, ztrátu blízkého člověka, sexuální zneužití a další události. Traumatické zážitky mohou vést k různým druhům úzkosti, jako je posttraumatická stresová porucha (PTSP), generalizovaná úzkostná porucha nebo panická porucha.

Je důležité hledat pomoc a podporu, pokud máte pocit, že traumatické zážitky ovlivňují vaši úzkost a celkové zdraví. Terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie nebo expozice terapie, mohou být účinné při zvládání záchvatů úzkosti spojených s traumatickými zážitky.

Úzkost
Úzkost. Zdroj: Pixabay.com

Záchvaty úzkosti mohou být vyvolány různými faktory. Identifikace těchto spouštěčů a vytvoření návyků pro zvládání úzkosti může jednotlivcům pomoci lépe zvládat záchvaty úzkosti a předcházet jejich budoucím epizodám. Pokud příznaky úzkosti přetrvávají nebo narušují každodenní život, je důležité vyhledat odbornou pomoc.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
1
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *