TěloZdraví

Co je hraniční porucha osobnosti a jak s ní pracovat?

Lidé trpící hraniční poruchou osobnosti přirovnávají svůj život k nikdy nekončícímu pobytu na houpačce. Fáze, kdy jsou jednou nahoře a pak zase dole, se střídají tak rychle a často, že je těžké s nimi držet krok. Navíc není dopředu jasné, která fáze zrovna v daný moment přijde. Jak se žije a pracuje s hraniční poruchou osobností pacientům a jak jejich blízkým?

“Hraničáři”, jak se lidem s hraniční poruchou osobnosti často přezdívá, trpí zkreslenou představou o sobě samých, čemuž odpovídá i rozsah jejich nejistoty v životě. Netuší, kam patří, nevyznají se ve svých emocích, nevědí, kam směřují, mívají problém zahájit konverzaci a pravidelně zažívají pocit prázdnoty. Ten bývá tak pohlcující, že se s radostí uchýlí k čemukoliv, co tuto prázdnotu vyplní.

Jaké jsou příznaky hraniční poruchy osobnosti?

Symptomy tzv. borderline syndromu zahrnují intenzivní změny nálad a zmatek ve vlastních pocitech. Emoce projevované vůči jiným lidem jdou z extrému do extrému – to, co je dnes nehynoucí láskou, může být zítra nenávist až za hrob. Vztahy jsou pro hraničáře peklo a peklem se dá nazvat i vztah s hraničářem.

Mezi typické příznaky hraniční poruchy osobnosti patří:

 • Strach z opuštění (partnerem) – hraničář má tak nahnáno z toho, že ho milovaná osoba opustí, že se raději vrhá se do vztahů po hlavě (bleskově je naváže a stejně rychle z nich vycouvá).
 • Navazování intenzivních, ale nestabilních vztahů s rodinou, přáteli a blízkými.
 • Projevy impulzivního a nebezpečného chování – jako je bezhlavé utrácení, nechráněný sex, zneužívání návykových látek, bezohledné řízení nebo záchvatovité přejídání.
 • Sebepoškozování – jako řezání se, pálení se, bodání se.
 • Opakující se sebevražedné myšlenky – včetně impulzivního vyhrožování sebevraždou.
 • Intenzivní a proměnlivé nálady s epizodami trvajícími od několika hodin do několika dní.

Ne každý člověk s hraniční poruchou osobnosti má všechny tyto projevy. Závažnost, frekvence a trvání příznaků je naprosto individuální a závisí na konkrétní osobě a fáze její nemoci. Obecně ale platí, že lidé s hraniční poruchou osobnosti mají výrazně vyšší tendenci k sebepoškozování a sebevražedným myšlenkám než běžná populace. Často je HPO zaměňována s narcistickou poruchou osobnosti, ale liší se od sebe.

Znáte rizikové faktory hraniční poruchy osobnosti?

Pravděpodobnost rozvoje hraniční poruchy osobnosti výrazně zvyšují genetické, environmentální a sociální faktory, např.:

 • Rodinná anamnéza – lidé, jejichž blízcí členové rodiny (rodiče nebo sourozenci) trpí touto nemocí, mají větší pravděpodobnost rozvoje hraniční poruchy osobnosti kvůli sdílení “oslabených genů”.
 • Změny ve struktuře mozku – lidé s hraniční poruchou osobnosti mívají strukturální změny na mozku, a to zejména v oblastech řídící chování impulsy a regulující specifické emoce. Doposud však není jasné, zda tyto změny vedou k nemoci, nebo naopak v důsledku nemoci vznikly.
 • Environmentální, kulturní a sociální faktory – spousta pacientů s hraniční poruchou osobnosti v dětství zažila traumatickou událost (např. zneužívání, opuštění rodičem nebo finanční strádání), která jim zabraňuje chovat se asertivně

Většina pacientů s hraniční poruchou osobnosti obecně popisuje zkušenosti s nestabilními a dehonestujícími vztahy nebo vleklými rodinnými konflikty, které prohloubily jejich nejistotu a změnu nálad.

💡 Tip: Jak poznat psychické týrání ve vztahu? To se dozvíte v našem článku.

Příběh 22leté Gabby – Ovlivnění všech oblastí každodenního života

Před studiem na univerzitě v Sheffieldu absolvovala 22letá Gabby jeden semestr na univerzitě v Leedsu. Pak ale musela zažádat o přerušení studia kvůli vleklým psychickým potížím. Dnes už ví, že trpí hraniční poruchou osobnosti a umí s nemocí pracovat, ale cesta za tímto zjištěním pro ni byla trnitá a bolestná.

“Během dospívání jsem zápasila s nalomenou psychikou a střídala jednoho psychologa za druhým. Vždycky mi diagnostikovali depresi a úzkost, ale já jsem věděla, že to ani zdaleka neodpovídá tomu, co prožívám,” vypráví Gabby. Hraniční poruchu osobnosti u ní odhalili až v 21 letech a bylo to, podle jejích vlastních slov, “naprosto osvobozující”.

Stigma bující kolem této nemoci pocítila vzápětí. “Hraniční porucha ovlivňuje celý můj život, ve všech aspektech a každý den. Nastolení rovnováhy je někdy nesnesitelně skličující a bolestivé, ale dá se s tím naučit žít a pracovat. Jediné, co mě mrzí, je, že si okolí myslí, že HPO negativně ovlivňuje rozum. Ne, inteligence opravdu poškozena není.”

Emoce u lidí s hraniční poruchou osobnosti
Hraničáři vidí všechny životní události černobíle. | Zdroj: psychoterapiea.cz

Jak pracovat s hraniční poruchou osobnosti?

Pracovat s osobou s hraniční poruchou osobnosti je výzva, která vyžaduje řádnou předpřípravu. Ta se ale ve finále vyplatí, protože hraničáři jsou obecně známí svou inteligencí a schopností svědomitě odvádět práci. Na druhou stranu je typickým rysem jejich osobnosti snaha o manipulaci s okolím, tudíž musíte být připraveni.

Jak pracovat s hraničářem? (Rady pro blízké okolí)

Tady si přečtěte seznam základních doporučení, jak se chovat, pokud se dostanete do “konfliktu” s hraničářem:

 1. Zachovejte klid!

To, že je váš známý zrovna na emocionální horské dráze, neznamená, že i vy musíte reagovat přehnaně. Zachovejte přátelský a uklidňující tón hlasu a řeč těla a zapamatujte si, že hraničáři často zrcadlí vaše emoce.

 1. Buďte empatičtí

Hraničáři se často cítí odvržení, kritizovaní, odmítnutí a osamocení. Dejte jim najevo empatii a soucit těmito prohlášeními: Vidím, že jsi frustrovaný/á. To musí být těžké. Budu na tom s tebou pracovat. To musí být matoucí, chápu to. Chci ti pomoct.

 1. Nerozebírejte s nimi jejich emoce

Hraničáři svoje emoce jen těžko kormidlují, proto není nejlepší nápad ptát se, jak se cítí. Vesměs stejně odpoví, že “bezmocně, zranitelně, k ničemu a jako oběť”. Rozhodně se je neptejte na jejich prohřešky z minulosti, protože tím jen vyvoláte hluboce zakořeněné pocity studu a hanby. Převeďte jejich pozornost na rutinní činnosti! Když mají záchvat, je dobré je nechat třeba skládat prádlo nebo rovnat knihy podle velikosti. Uklidní je to.

 1. Nepokoušejte se je změnit

„Konstruktivní zpětná vazba“ rozhodně není to, co by hraničáři pomohlo. On se na svou minulou chybu nedokáže podívat s odstupem a vzít si z ní nějaké ponaučení. Místo toho zaujme obranný postoj a bude se do krve obhajovat. Navíc k vám ztratí důvěru a respekt. Mnohem lepší je přijmout je takové, jací jsou. Tím jim pomůžete zbavit se stydlivosti.

Jak pracovat s hraniční poruchou? (Rady pro samotné pacienty)

Studentka Gabby radí kolegům hraničářům, jak se co nejefektivněji poprat s atakem HPO. “U mě se to projevuje jako pasivní agresivita, trucování a uzavření se do sebe. Cítím, že ‘moje’ myšlenky nejsou moje. Sebeuvědomění mi způsobuje ještě větší bolest a zmatek. Zažívám černobílé vzorce myšlení a snažím se vidět odstíny šedé, které tvoří tu pravou realitu.”


Dialektická behaviorální terapie Gabby pomáhá regulovat emoce a tolerovat stres – dovednosti, které tak zoufale potřebovala. Osvědčila se jí meditace, při které odkloní vědomí od svých emocí, což jí pomáhá “zastavit se, uzemnit se v přítomném okamžiku a rozhodnout se, kterou novou dovednost potřebuje uplatnit pro situaci, ve které se právě nachází.” Nejvíce se jí osvědčuje pevně daná struktura a životní rutina.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
1
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více:Tělo