Tělo

Jaké jsou nejdůležitější lidské orgány?

Mozek, srdce, plíce, ledviny a játra představují pět základních nejdůležitějších lidských orgánů. Bez těchto orgánů nelze přežít. Jakékoli jejich poškození může mít fatální následky. Dalšími důležitými orgány jsou slinivka břišní, žaludek a žlučník. Bez nich, ale naše tělo dokáže dál fungovat. Tyto orgány jsou podporovány orgánovými soustavami, jako je například nervová soustava. My si ale nyní blíže představíme funkce našich nejdůležitějších lidských orgánů.

Mozek 

Řídicím centrem těla je mozek. Prostřednictvím produkce, přenosu a zpracování nervových impulzů, myšlenek, pocitů, fyzických vjemů a dalších věcí slouží jako nervové centrum centrální nervové soustavy.

Mozek, mozeček a mozkový kmen jsou tři základní strukturální součásti mozku.

Tyto oblasti obsahují řadu klíčových částí mozku, které spolu s míchou tvoří centrální nervovou soustavu. Mozek je chráněn před poškozením lebkou.

Má také dvě hemisféry, levou a pravou, které jsou spojeny mozkovým tělesem.

Srdce

Srdce, nejdůležitější součástí oběhového systému, která pomáhá rozvádět krev do těla.

Ve spolupráci s plícemi okysličuje krev a poté tuto nově okysličenou krev pumpuje do všech tělních tepen.

Uvnitř srdce existuje také elektrický systém. Srdce využívá elektrické impulsy k tomu, aby bilo správnou rychlostí a stálým rytmem.

Srdce tvoří čtyři komory. Dvě dolní komory se nazývají komory, zatímco dvě horní komory jsou známé jako předsíně.

Dále má srdce čtyři chlopně, které zajišťují, aby krev proudila správným směrem. Jedná se o:

 • trojcípou chlopeň
 • plicní chlopeň
 • mitrální chlopeň
 • aortální chlopeň

Plíce 

Plíce filtrují vzduch, který člověk dýchá, odvádějí z něj přebytečný oxid uhličitý a nahrazují ho kyslíkem.

Mnoho složek plic pomáhá tělu vdechovat vzduch, filtrovat ho a následně okysličovat krev.

Jedná se o:

 • levou a pravou průdušnici – průdušnice se dělí na trubice, které ústí do plic a mají menší průdušky. Tyto menší průdušky se dělí na ještě menší trubice zvané bronchioly.
 • alveoly – alveoly jsou malé vzduchové váčky na konci průdušek. Fungují jako balónky, které se při nádechu rozpínají a při výdechu smršťují.
 • krevní cévy – v plicích je mnoho cév, které přivádějí krev do srdce a zpět.

Člověk může přežít bez jedné plíce s intenzivní lékařskou péčí, ale bez žádné nepřežije.

TIP! Podle holistického přístupu souvisí nemoc jednoho orgánu s celkovým stavem těla. Proč tomu tak je?

Játra

Játra jsou nejdůležitějším orgánem metabolického systému.

Pomáhají při přeměně živin na sloučeniny, které mohou být v těle využity, detoxikují některé chemické látky a filtrují krev opouštějící trávicí systém žilou předtím, než se spojí s žilním krevním oběhem z jiných oblastí těla.

Do jater putuje okysličená krev tepnou.

Většina jaterní hmoty se nachází pod hrudním košem na pravé horní straně břicha.

Játra mají řadu funkcí při trávení i filtraci krve, včetně:

 • produkce žluči
 • filtrování toxických látek, včetně alkoholu a drog
 • regulace hladiny různých důležitých chemických látek v krvi
 • tvorba cholesterolu
 • odstraňování bakterií z krve
 • odstraňování bilirubinu

Ačkoli člověk může přežít i bez části jater, játra jsou pro život nezbytná.

Ledviny

Každá ledvina je velká zhruba jako dlaň a tvoří ji dvojice orgánů ve tvaru fazole.

Nacházejí se na obou stranách hřbetu a kvůli ochraně jsou uzavřeny v dolní části hrudního koše. Pomáhají při filtraci krve a odstraňování tělesného odpadu.

Krev do ledvin přivádí ledvinová tepna.

V každé ledvině je zhruba milion nefronů neboli malých filtračních jednotek, které pomáhají odstraňovat odpadní látky z krve, která se následně vrací do těla ledvinovou žilou.

Když ledviny čistí krev od odpadních látek, vzniká také moč. Močovody odvádějí moč z ledvin do močového měchýře, jakmile je opustí.

Člověk může přežít s jednou ledvinou. Pokud mu ale ledviny těžce selhávají, měl by docházet na tzv. dialýzu. Dialýza mu pomáhá filtrovat krev dokud nepodstoupí transplantaci ledviny nebo dokud se mu nevrátí určitá funkce ledviny. Někteří pacienti vyžadují dlouhodobou hemodialýzu.

3D model lidského těla
3D model lidského těla. Zdroj: Pixabay.com

TIP! Víte, jak vyčistit a nastartovat lymfatický systém?

Každý orgán v těle je samostatný, složitý systém s mnoha menšími částmi. Proto ten, kdo má podezření, že by mohl mít problém s některým z důležitých orgánů nebo orgánových systémů, měl by se poradit se specialistou nebo si vyžádat doporučení od lékaře.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
-2
Užitečné
2
Super
0
Nic moc
0
Trapas
1

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více:Tělo