Jak na ...NávodPodnikání

Kdy a jak se používá smlouva o dílo?

Co je smlouva o dílo? Za jakých podmínek se uzavírá? Jaké zákony ji upravují, co je jejím předmětem, za jakých okolností dojde k jeho předání a jak na reklamaci?

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, definovaný v občanském zákoníku. Předmětem tohoto závazkového poměru je zhotovení, údržba, oprava nebo úprava konkrétní věci. Zhotovitel má povinnost na svůj náklad provést dílo, objednavatel zaplatit a předmět převzít. Vlastnické právo k věci nabírá zhotovitel, pokud je předmět na jeho pozemku, nebo objednavatel, nachází-li se dílo mimo. Předmětem smlouvy může být i nehmotná věc, například software.

Cenu zaplatí objednatel zhotoviteli po dokončení díla – pokud smlouva neuvádí něco jiného. Na závady musí objednatel zhotovitele upozornit nejdéle do 24 měsíců od předání věci. Je možné si sjednat i záruku za jakost díla, a to podobně jako u kupní smlouvy.

Smlouvu o dílo hojně uzavírají podnikatelé a nejčastěji se tak děje ve stavebním průmyslu.

Stavba jako předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel zodpovídá za stav věci až do jejího odevzdání. Výjimku tvoří přírodní katastrofy, za ty totiž nemůže. Objednatel má právo během výroby na předmět dohlížet. Doba zhotovitelovy odpovědnosti za stavbu je delší než při běžném zhotovení díla.

Zde naleznete vzor smlouvy o dílo a více informací.

Smlouva o dílo

 Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ

Potřebujete zrušit smlouvu o dílo? Jak se k tomu staví nový občanský zákoník z roku 2014?

Smlouva o dílo – kdy nemáte právo na odstoupení?

Pokud jsou závady drobné, objednatel od smlouvy odstoupit nesmí. Za malou vadu se považuje taková, jež nebrání v plnění účelu, pro který věc zhotovitel vyrobil. Cíl i zamýšlenou podobu definuje smlouva o dílo.

Jiné možnosti než odstoupení od smlouvy

Smlouvu o provedení díla nemusíte mermomocí rušit, ale můžete požadovat slevu, opravu, nové (bezvadné) dílo, nebo pokud nějaká část chybí, její dodání.

Mohlo by se vám také hodit přečíst si, jak odstoupit od kupní smlouvy.

Mrkněte rovněž na článek o zlepšení spánku nebo sick day.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
0
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0
Petra Sýkorová
Jsem redaktorkou skautského časopisu Roverský kmen. Ve volném čase píši básně, povídky a knihu. Také ráda čtu a chodím do přírody. Vystudovala jsem maturitní obor podnikání.

    Chci k tomu něco říci

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *