Jak na ...Podnikání

Motivace a psychologie práce

Jaké motivace bývají v pracovním prostředí nejčastější a k čemu můžeme využít psychologii práce? Které faktory ovlivňující vaši spokojenost v zaměstnání jsou nejdůležitější? Musím si umět práci dobře zorganizovat? Co je hawthornský efekt nebo jaké existuji metody psychologie práce? To vše a ještě mnohem více se nyní dozvíte.

Psychologie práce

Obecně můžeme říci, že psychologie práce prošla značným vývojem. Vznik psychologie práce je nejčastěji datován do 20. let 20. století.

Dříve bylo obsahem psychologie práce hlavně zjišťování schopností člověka a výběr vhodných uchazečů pro určitý typ povolání. Lidé byli chápáni především jako pracovníci. Důraz byl kladen hlavně na výkon a ekonomický zisk.

V současném pojetí psychologie práce se můžeme setkat s větší personalizací tohoto oboru. Pracovníci tedy nejsou pouze jednotky nebo čísla. Daleko více jsou vnímány potřeby každého jednotlivého člověka, rozvoj vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Důraz je kladen na motivaci k práci a organizaci času a plánování.

Hawthornský efekt

Tento pojem vznikl na základě experimentu, který byl proveden hawthornské továrně Western Electric Company. Provedl ho Elton Mayo a měl odhalit změny efektivity práce v závislosti na technických podmínkách. Například změna intenzity osvětlení v pracovních halách aj. Ukázalo se však, že tyto aspekty nemají na pracovní výkonnost zásadní vliv.

Při Hawthornském experimentu se přišlo na to, že pracovníci sice zvýšili podstatně svojí výkonnost, ale bylo to v důsledku neustále přítomnosti pracovníků, kteří experiment vyhodnocovali.

Hawthornský efekt nám tedy říká, že situace se zlepšuje následkem kontroly, nikoliv následkem změny podmínek.

Další faktory, které ovlivňovali při zmíněném experimentu výkonnost byly větší ekonomická motivace, spokojenost v práci a vztahy mezi nadřízenými a zaměstnanci.

Metody psychologie práce

Pakliže se chceme zmínit o metodách psychologie práce, můžeme vycházet z výstupů, pro které bychom chtěli například výzkum „kvality pracovního prostředí“ posoudit.

Psycholog musí v první řadě získat dostatečné know-how o pracovní činnosti na daném pracovním místě. Následně se zaměřit na vlivy sociální a psychologické, ty které souvisí se zaměstnáním. Toto všechno je jedna část úkolu.

Druhou části bude vypozorovat, jak se k sobě lidé navzájem chovají. Nezbytné budou také rozhovory, které odhalí další část skládanky v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a nadřízenými.

Ve chvíli, kdy psycholog má dostačené podklady, může vyhodnotit a navrhnout zlepšení v procesech náboru zaměstnanců, jejich vzdělávání, motivace nebo udržení kvalitních vztahů.

Je organizace práce důležitá?

Znáte to, nakupí se vám několik úkolů najednou. Jako naschvál do toho zavolá šéf, že potřebuje urgentně vypracovat tabulku o 50 řádcích, a to nejlépe do zítra. A ještě Vám volali z finančního úřadu, že je nutné abyste se zastavili opravit daňové přiznání.

Pokud jste poté roztěkaní a přeskakujete z jednoho úkolu na druhý. Nikdy žádný nedokončíte v termínu. Umět si správně nastavit priority a seřadit úkoly podle důležitosti patří mezi základní kámen time managmentu. Při přetížení mají lidé ještě ke všemu větší tendenci paradoxně prokrastinovat. Také do toho vstupuje work-life balance, který absolutně nezvládáte. Tím vším si zaděláváte na poslední stádium nazývané syndrom vyhoření.

Další body, které je nutné zvládnout, abyste měli organizaci práce pod palcem:

  • delegování práce, tzn. práce, pro kterou není třeba vysoká odbornost. Pokud takovou možnost nemáte, zařaďte tyto úkony na konec
  • je nutné umět se správně a rychle rozhodovat
  • stanovit si důležité cíle, kterých chcete dosáhnout
  • umět pracovat na více úkolech zároveň. ve chvíli, kdy dojdete do bodu, kdy budete čekat na to až kolega udělá jeho díl práce, můžete se zaměřit na jiné úkoly
  • vytvořit si diář nebo prostor, kde si budete psát úkoly na každý den, k jednotlivým úkolům poté poznámky a následně zaznamenat, že byl úkol vyřešen

Když se naučíte všechny dovednosti, budete mít vaší práci pod kontrolou.

Psychologie práce a organizace

Tyto dva pojmy spolu úzce souvisí, protože ve chvíli, kdy budete mít práci dobře zorganizovanou se cítíte bezpečně. Nemáte pocit, že nic nestíháte a nebudete se uchylovat k prokrastinaci. Pokud máte tento problém, přečtěte si článek, jak přestat prokrastinovat.

Ten, kdo dobře zvládá svojí práci má vyšší sebevědomí, lepší pocit ze sebe samého a spokojený bude i jeho šéf. Práce vás poté bude více bavit, a to je přece důležité.

Pracovní motivace

Pravděpodobně nikoho nepřekvapí, když nyní napíšeme, že největší pracovní motivací jsou peníze. Jsou předávány formou mzdy nebo platu. Za peníze pak můžeme uspokojit své potřeby, ať už se jedná o potřeby základní nebo ty vyšší. Pro představu si níže ukážeme na Maslowově pyramidě potřeb, jaká je jejich hierarchie.

Maslowova pyramida potřeb

V případě, že máme dostatečně finančních prostředků můžeme uspokojovat i potřeby seberealizace, které stojí na žebříčku hodnot podle Maslowa nejvýše.

Spolu s penězi můžeme mezi formy motivace zařadit pracovní náplň, kariérní růst a odpovědnost. Člověk také potřebuje vidět, že jeho práce má smysl. Někomu zlepšuje život nebo se projekt někam posouvá. Smysl může mít mnoho podob. Záleží na tom, jaký jsme typ osobnosti.

Byly pro vás informace o psychologie práce, jejich metodách nebo hawthornském efektu novinkou? Co je pro vás samotné největší motivací v práci? Máte práci dobře zorganizovanou?

Přečtěte si také článek o kavárnách v Praze nebo o možných scénářích úspory.

Co říkáte na tento článek?

Pobavilo
0
Užitečné
1
Super
0
Nic moc
0
Trapas
0

Chci k tomu něco říci

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *